бути своєрідним та оригінальним індикатором у формуванні національної свідомості

виховивати у вірі

About RCU