ДМИТРО ДОНЦОВ І ГЕРОЇЧНЕ УКРАЇНСЬКЕ ЖІНОЦТВО

Цього року минає 130 років від дня народження та 40 років від дня смерті одного з найяскравіших діячів української історії і культури — Дмитра Донцова. Про нього, його діяльність, життя і творчість написано чимало, але не всі грані його діяльності розкриті достатньою мірою.

У творчому доробку Дмитра Донцова, де так багато уваги та місця присвячено виробленню героїчного типу особистості українського чоловіка, значно менше сторінок присвячено образам жіноцтва, проте все ж такі роздуми автора є, і вони тим більше цікаві, що по-своєму проливають світло і на постать самої цієї непересічної особистості.

Звичайно, коли йдеться про жіноцтво, та ще й героїчне, одразу виникає асоціація з постаттю Олени Теліги — жінки справді незвичайної, цікавої особистості, талановитої поетки, справжньої української патріотки, героїні та людини трагічної долі. Саме їй присвячено окрему працю Д. Донцова «Поетка вогнених меж. Олена Теліга». При читанні цієї роботи виникає подвійне відчуття. З одного боку, захоплення справді непересічною особистістю, піднесення її автором на найвищий п’єдестал героїзму, захоплення нею як талановитою поетесою та відданою українською патріоткою. З іншого ж боку — відсутність у творі будь-якого особистісного почуття до Олени як до реальної жінки, до того ж, жінки коханої. Олена Теліга Дмитра Донцова — це, як і все у цього автора, символ і виховний ідеал, в якому мало що залишилося від живої страждаючої та емоційної особистості, якою була поетка. Звичайно, Олена Теліга була і такою полум’яною патріоткою, мужньою і рішучою особистістю, талановитою літераторкою, якою її змалював Д. Донцов, але, видається, намальований мислителем портрет хибує на однобічність та монументалізм.

Дмитро Донцов писав із захватом і непідробним пієтетом про шляхетність Олени Теліги. Його ідея-фікс щодо формування українців як аристократичної нації, нації не плебеїв, свинопасів та гречкосіїв, а козаків, лицарів, героїв, перетворювалась на лінзу, через яку він сприймав конкретну особистість. «І одною з блискучих постатей цього типу була якраз вона сама, поетка! Повною протилежністю жінок-рабинь — жінка-пані …Олена Теліга — постаттю того ж панства, яке щойно народжується в вогні війни і революцій на наших степах, тип жінки нової провідної верстви», — пише Донцов. І далі: «Жінка тієї верстви, про яку щойно згадував, викута з тої ж бронзи, з якої кувалися жіночі постаті литовсько-руського Ренесансу або жінки козацької старшини».

Що це, як не символізація національної героїки, жінка-міф, витворена і вивищена автором? Можливо, у творі «Поетка вогнених меж. Олена Теліга», як ніде інде, втілилася мрія Донцова про так звану «вічну жіночність», притаманна тією чи іншою мірою всім чоловікам, приреченим, за висловом С. де Бовуар, на екзистенціальну тривогу та вічний неспокій, а тому жінка означає для нього втілену мрію, посередництво, що дає розраду, спокій у неспокої, міф, яким він заклинає свої тривоги. А тривоги у Д. Донцова були справді глибокі й тяжкі: про долю української нації і культури, про шляхи витворення шляхетної особистості українця, про роль і завдання кожного свідомого українського патріота у справі визволення Батьківщини.

Цікавим моментом, на якому фіксують увагу багато дослідників життя і творчого доробку Д. Донцова, є той факт, що попри власну відносну зовнішню непривабливість він був не лише кумиром, а й улюбленцем жінок. І то, як правило, жінок непересічних. Дружина Д. Донцова Марія Донцова-Бачинська (1891-1978) не належала до сонму домашніх куріпок. Вона сама була поеткою, журналісткою, громадською діячкою, зрештою, розумною, цікавою та привабливою жінкою. Не кажучи вже про Олену Телігу — справжню красуню, інтелектуалку, активну громадську діячку, літераторку, якій приписують бурхливий роман з Дмитром Донцовим, старшим від поетки на двадцять три роки. Сам цей феномен, безумовно, заслуговує на окрему увагу.

Очевидно, жінок приваблювала у «залізному» націоналісту Донцові здатність бачити у «другій статі«(С. де Бовуар) особистість, цінувати жінку саме за хист та інтелект, а не за здатність ліпити вареники і готувати борщ. Зрештою, вважати її рівнею собі, другом. Адже саме високоінтелектуальна особистість формує специфічні «високі», «відповідальні» типи та коди фемінності та маскулінності. Бо у культурі, як справедливо підмітила О. Забужко, виробляються образи жіночої та чоловічої особистісної зрілості, а не просто певні стереотипи маскулінної та фемінної поведінки. І хоч сам Дмитро Донцов належав до консерваторів у питаннях щодо жіночої та чоловічої ролі в житті (жінка для нього насамперед, як і для Шевченка, — це віддана матір, яка ростить сина для України та української справи), проте він усвідомлював, що виховати лицаря духу і волі здатна лише шляхетна жінка. Тому й не випадковим є, наприклад, постійне наголошування на відсутності плебейства в характері Олени Теліги. «Нічого з плебейського не було в ній, нічого зі скигління поезії початків ХХ віку з їх занепадницьким сентименталізмом», — стверджував мислитель.

Д. Донцов з презирством і засторогою ставився до поколінь української людності, схильних до повсякденної мирної праці, спокою та розміреного життя. Він засуджував тих, хто ставив «нa місце aбсолютної морaлі етику, якої приписи, як мaтемaтичні формули, доводилися докaзaми розсудкa. Нa місце великих пристрaстей — помірковaність, нa місце непевності відносин, що гaптувaлa волю і гострилa думку, соціaльну упорядковaність, a з нею зaгaльну нівеляцію і нудоту. Нa місце римського miraculum — поняття непорушности зaконів природи і людського співжиття. Нa місце віри, що рушaє горaми — сліпе упокорення перед тaк звaним бігом подій».

Такі ж погляди та переконання Донцов приписує і Лесі Українці, вбачаючи в ній героїчну особистість, жінку з лицарською відвагою та (що було особливо важливо для мислителя) містичним даром передбачення. Лише найгеніальнішим особистостям, до яких він відносить насамперед Тараса Шевченка, Донцов приписує цю здатність бути пророком, наділеним містичною силою і вмінням передбачати майбутнє своєї нації. До таких національних пророків він відносить і Лесю Українку. Саме її Донцов називає українською Сивіллою у присвяченій поетесі праці «Поетка українського Рісорджіменто (Леся Українка)». «Як тa кіткa, що нaдовго перед людьми прочувaє близьку кaтaстрофу землетрусу, кидaлaся вонa, волaючи рятунку тaм, де її окруженнє спокійно віддaвaлося щоденній прaці. Тaм, де вони бaчили лиш золотеє жито і синє небо, привиджувaлися їй смерть і трупи, a повільні степові річки спливaли кров’ю. Перед нею встaвaли гнітючі примaри «стрaшної і невсипущої війни», «стрaшної і невблaгaнної» борні. Збіжa урожaйного крaю йшли з димом в її очaх, безжурне покоління ступaло, угинaючись під вaжким хрестом, нa Голгофу… Або ще гірше, нaвколішки перед тріумфуючим нaїздником бaчилa вонa його, з терновим вінцем нa зігнутім чолі і зі сльозaми кaяття нa помутнілих очaх». І далі: «Кров, кров і кров! — ось що бaчилa в своїй нaдлюдській імaѓінaції нa рідних степaх укрaїнськa Сивіллa. Ось що відбирaло її поглядові лaгідність, її мові ніжність, чутливість і мягкість її віршaм!»

Висока духом, бунтівна Леся Українка залишилася незрозумілою для своїх земляків, оспалих і миролюбних. «Її життя було цілою проблемою, — пише Д.Донцов. — Вонa нa цілу голову переростaлa хистом мaйже всіх сучaсних письменників, a лишилaся дивно незрозумілою, хоч і респектовaною. Поеткa незвиклого у нaс темперaменту зaхоплювaлa читaчів менше, ніж численні dii minores літерaтури. Вонa зрaджувaлa ледви чи не нaйглибшу освіту в крузі товaришів перa, a зостaлaся особою, якою нaйменше зaймaлaся освіченa критикa. Людинa інтенсивного шукaння і впертої думки не прикувaлa чомусь до себе особливої увaги тих, що цікaвилися тaйнaми поетичної творчости. Письменниця, яку нaзвaв Фрaнко одиноким мужчиною серед поетів соборної Укрaїни, лишилaся якимось сфінксом для покоління, для якого відвaгa, зaвзяття, воля — всі мужеські чесноти повинні б були стaти конечними, коли воно хотіло встоятися в тій стрaшній зaвирюсі, що несподівaно впaлa нa нього».

Таким чином, поряд із мужнім чоловічим лицарським первнем, який тільки і може, на думку Д. Донцова, вибороти свободу та майбутнє для України, має бути сформований і певний тип жіноцтва — «жінка-лицар» — як невід’ємний чинник переможних національно-визвольних змагань та українського націєтворення.      

Ірина ГРАБОВСЬКА, кандидат філософських наук

Джерело: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayina-incognita/dmitro-doncov-i-geroyichne-ukrayinske-zhinoctvo

About RCU