КОМУНІКАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ В АРҐЕНТИНСЬКІЙ РЕСПУБЛИЦІ.

У звязку з ходом подій на Україні, зв»язаними з протестами народу за непідписання Україною договору з Европейським Союзом , і таким чином віддалити Україну від Европи, і приблизити її до Російської Федерації, управа У.Ц.Р. щераз заявляє свою невідкличну підтримку до входу України до Европейського Союзу.

Україна це Европа.!

Також категорично засуджуємо урядових чинників українського уряду , за вживання і застосування метод НАСИЛЬСТВА над миролюбним українським народом.

 

За Управу У.Ц.Р.


Др. Ярема Тауридцький
Секретар
Проф. Др. Петрo Лилик
Голова

About RCU