Лист до Голів Українських Крайових Центральних Репрезентацій і Світової Федерації Українських Жіночих Організацій

28 травня 2013 р

До: Голів  Українських Крайових Центральних Репрезентацій і Світової Федерації Українських Жіночих Організацій

Шановні Пані та Панове,

Звертаємося до Вас з проханням подати пропозиції кандидатів на відзначення медаллю Cв. Володимира Великого під час Х Світового Конґресу Українців.

„Пропозиція на відзначення даної особи може прийти від крайової центральної репрезентації даної країни, яка є членом СКУ або від СФУЖО і має бути схвалена більшістю крайової репрезентації з обґрунтуванням, чому даній особі належиться таке відзначення. Пропозиція повинна бути підписана головою і секретарем даної репрезентації, у виняткових випадках – заступником і секретарем.”

Критерією для відзначення є „особливий вклад у розбудову українського життя”

Пропозиції повинні вплинути до канцелярії найпізніше до 30 червня 2013 р.

Степан Романів
Голова Комісії

About RCU